LED Slovakia

LED Slovakia Vám ponúka najnovšie úsporné zdroje svetelnej techniky a spotrebičov nového tisícročia.

Naša spoločnosť vznikla hlavne za účelom propagácie úsporných alternatívnych zdrojov energie. Prioritou je dovoz a vývoj najnovších technológií v úsporách energií vo všetkých odvetviach priemyslu, inštitúcií a domácnosti. Našou prvoradou úlohou je dostať do povedomia širokej verejnosti dôležitosť ochrany životného prostredia a ukázať cestu ekologického využívania energie zo slnka.

Preto chceme našou internetovou stránkou zaujať verejnosť najmä propagáciou technológií ktoré sú málo známe, respektíve nie sú širokej verejnosti podané tak aby tomu rozumel aj nezainteresovaný v danej oblasti.